[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.''Tegelijk Heer van de Bovenmensen en baas van de IPCC -net een mooie droom, ook als je aan de andere kant staat.''Helaas, dat is zeker.Treesong is een sluwe duivel.Ik wil hem nog steeds graag aan de paal nagelen.''Zijn er helemaal geen foto's van hem?''We hebben er nooit A(c)A(c)n kunnen vinden.''Dus we weten nog altijd niet hoe hij eruitziet.'Koedelin gaf minachtend uiting aan zijn walging.'De mensen die met Cope gewerkt hebben, herinneren zich zijn lange blonde krullen, een pluizige blonde baard en snor, zijn vriendelijke gedrag.''En daarna?''Helemaal niets.Hij is onzichtbaar geworden.Ik vergat nog te vertellen dat er drie jaar geleden een instructie naar het archief ging om al het materiaal dat betrekking had op Treesong uit te wissen omdat het niet accuraat was.Dat gebeurde prompt en nu hebben we vrijwel geen gegevens meer over hem.''Alle geslaagde boeven gaan vroeg of laat een keer terug naar hun geboortestad.(Gersen doelt hier op het boek De misdadige mentaliteit van Michael Diaz.) Ergens is Treesong geboren en getogen.Tientallen mensen moeten hem goed kennen.Misschien dat er na drie jaar wel nieuw materiaal binnen is gekomen.'Koedelin zette een peinzend gezicht.Na een minuut of wat zei hij: 'Ik zal het nagaan en dan laat ik het je weten.Waar logeer je?''In het Miramonte.''Tegen de middag kom ik langs, als jou dat schikt.'De volgende dag om precies twaalf uur 's middags trof Koedelin Gersen in de uitzichtzaal van hotel Miramonte aan de esplanade van Avente.'Net wat ik vermoedde,' zei hij.'We hebben niet de geringste aanwijzing over zijn afkomst.De eerste keer dat hij op het toneel verscheen, gebeurde dat op de Aarde, als jongeman.Hij deed aan bankroof, zwendel, afpersing, pleegde moorden en organiseerde een roofcommando.Hij is een vakman.Maar het is verbazend hoe weinig wij van hem als mens weten.'Met het excuus dat hij in tijdnood zat, nam Koedelin kort hierna afscheid.AGersen ging een wandeling maken over de esplanade, die vijftien kilometer lang evenwijdig liep aan het volmaakte witte zandstrand.Het kwaad dat Treesong Gersen had aangedaan was nu meer dan twintig jaar oud; destijds had Treesong nog maar net zijn status van aartsmisdadiger bereikt.(Dat was gebeurd in Fraaibergen, een landbouwnederzetting op de planeet Voorzienigheid.Een consortium van vijf meester-misdadigers a de zogenaamde 'Duivelsprinsen' a was uit de hemel komen vallen en had bijna de voltallige bevolking in slavernij weggevoerd.Degenen die verzet boden, waren gedood.Kirth Gersen en zijn grootvader ontkwamen en sedertdien was er in Gersens leven plaats geweest voor weinig meer dan het voorbereiden van zijn wraak op de daders.) Sindsdien waren zijn wapenfeiten steeds grandiozer geworden.Een flits van inzicht schoot door Gersens geest.Hij leunde tegen de balustrade.Drie jaar geleden was Howard Alan Treesong uit het gezicht verdwenen.Deze man, die gelijktijdig Koning van de Dieven en chef van de IPCC had willen zijn, zat nu beslist niet met zijn handen over elkaar.Ergens beraamde hij nieuwe heldendaden, monumentaler nog dan al zijn voorgaande.AGersen overwoog een aantal mogelijkheden.Luisterrijk wrede ondernemingen, ingenieuze wandaden, schande over alle mensheid.Geen van Gersens bedenksels leek geloofwaardig of de inspanning waard.Blijkbaar, zei hij bij zichzelf, miste hij Treesongs weelderige, zij het verwoestende en gemene, verbeeldingskracht.AHij ging terug naar zijn hotel en belde Koedelin op.'Wat het onderwerp van ons gesprek betreft, ik heb het idee dat er omstreeks deze tijd iets dramatisch aan het licht zou moeten komen.Weet jij iets dat daaraan beantwoordt?'Koedelin kon niets omlijnds melden.'Ik heb langs dezelfde lijnen zitten denken.als het ware zitten wachten tot ik een teken hoor.Maar hoe scherp ik ook luister, ik hoor alleen stilte.'De drie bewoonde Vegaanse werelden waren Aloysius, Bonifatius en Cuthbert.Tijdens de eerste Uittocht der Volkeren waren ze gekoloniseerd door godsdienstige sektes, die stuk voor stuk nog fanatieker waren dan hun voorgangers.In de zestiende eeuw van het ruimtetijdperk hing er nog steeds de sfeer van het priesterlijke, vooral in de tempels die tijdens de 'stormloop van het grauw' veranderd waren in openbare gebouwen.Pontefract op Aloysius, een kleine stad die zich vooral kon beroemen op zijn eeuwige mist, was door een gril van het lot een belangrijk financieel en perscentrum geworden.In de oudste wijk van de stad, rondom het St.-Paidrigh-plein, stond de zeer oude Bramvilletoren die tegenwoordig het hoofdkwartier was van Cosmopolis.Dit was een journaal dat nieuws, foto's en korte verhandelingen publiceerde.De inhoud van het tijdschrift, die soms diepzinnig, en vaak dramatisch of zelfs sentimenteel was, richtte zich op de ontwikkelde middenklasse in de hele OikAPumene.Via de manipulaties van zijn financieel adviseur Jehan Addels had Kirth Gersen een meerderheidsbelang in Cosmopolis verworven.In zijn rol van 'Henry Lucas, speciaal redacteur' gebruikte hij de kantoren van het tijdschrift als een handig hoofdkwartier.Meteen na zijn aankomst in Pontefract ging Gersen eten bij Addels thuis in diens schitterende oude landhuis in het Ballyholtbos even ten noorden van de stad.Onder het eten begon Gersen over Howard Alan Treesong en diens eigenaardige onzichtbaarheid.Addels kreeg meteen een gespannen blik over zich.'U noemt hem natuurlijk alleen uit terloopse belangstelling.''Nou - niet helemaal.Treesong is een schurk en een boef.Zijn invloed reikt heel ver.Vannacht zouden hier inbrekers kunnen binnenvallen en uw Memlings en Van Tasals kunnen stelen, om maar niet te spreken over uw Rhodosi tapijten.Voorwerpen van deze waarde zouden heel goed rechtstreeks naar Treesong zelf kunnen gaan.'Addels knikte somber.'Dat is een ernstige zaak.Morgen stuur ik een memorandum naar de IPCC.''Dat kan geen kwaad.'Addels keek hem argwanend aan.'Ik hoop dat u geen persoonlijke belangstelling voor deze figuur heeft?''Waarschijnlijk niet zeer veel.'Addels vloekte nijdig, maar binnensmonds.'Bedeel mij alstublieft geen rol toe in deze onderzoekingen, geen enkele!''Mijn beste Addels, hoe zou ik u kunnen overslaan als ik goede raad nodig heb?''Mijn goede raad kan in dit geval beknopt en kernachtig zijn: laat de IPCC zijn werk doen!''Dat is uitstekend advies, en ik zal ze natuurlijk zo goed mogelijk bijstaan in hun taak, en ik weet zeker dat u hetzelfde zult doen [ Pobierz całość w formacie PDF ]