[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.''Dat is niet nodig.' Mummius richtte zich in zijn volle lengte op, met een vermoeide blik maar voldaan dat de zaak geregeld was.'Je krijgt alles wat je nodig hebt.'Natuurlijk: een cliënt die bereid is vierhonderd sestertiën per dag te betalen kon ook wel voorzien in kleinigheden als een verschoning of een kam of een slaaf om mijn bezittingen te dragen.'Dan wil ik alleen nog even afscheid nemen van Bethesda.'Ik wilde net de kamer verlaten toen Mummius zijn keel schraapte.'Voor alle zekerheid,' zei hij en keek Eco en mij om beurten aan, 'jullie hebben toch geen last van zeeziekte?'2'Maar waar neemt die man jullie dan mee naartoe?' wenste Bethesda te weten.(Wenste te weten, jawel, al was ze een slavin.Als die vrijmoedigheid u verbaasd doet staan, kent u Bethesda niet.) 'Wie is het? Hoe weet je of hij te vertrouwen is? Stel dat hij door een van je oude vijanden is gestuurd om je de stad uit te lokken en je ergens de keel af te snijden waar niemand het ziet?''Bethesda, als iemand me de keel wil afsnijden, hoeven ze niet zoveel moeite te doen; dat kan net zo goed hier in de Subura, waar je een moordenaar vindt op elke hoek van de straat.''Ja, daarom heb je Belbo om je te beschermen.Waarom neem je hem niet mee?''Omdat ik liever wil dat hij hier blijft om jou en de andere slaven in mijn afwezigheid te beschermen, zodat ik me over jullie geen zorgen hoef te maken.'Zelfs nu ze midden in de nacht uit haar slaap was gehaald, bood Bethesda een spectaculaire aanblik.Haar zwarte haar met zilveren lokken golfde in losse krul en om haar gezicht.Ook als ze pruilde, zoals nu, behield ze diezelfde onwrikbare waardigheid waardoor ik me vijftien jaar terug op de slavenmarkt in Alexandrië tot haar aangetrokken had gevoeld.Zoals altijd wanneer ik afscheid van haar nam, voelde ik een huivering van twijfel.De wereld is vol gevaren en onzekerheden en het leven dat ik heb gekozen brengt me vaak in aanraking met gevaar.Ik heb lang geleden geleerd mijn twijfels te verbergen.Bethesda deed het tegenovergestelde.'Het is veel geld,' hield ik haar voor.Ze snoof.'Als hij de waarheid spreekt.''Ik denk het wel.Een man handhaaft zich niet zo lang in een stad als Rome als ik heb gedaan zonder wat mensenkennis op te doen.Marcus Mummius is eerlijk, voor zover hij eerlijk kan zijn.Niet bepaald openhartig.''Maar hij wil niet eens zeggen wie hem heeft gestuurd!''Nee, dat wil hij niet zeggen, maar daar komt hij rond voor uit.Anders gezegd: hij spreekt de waarheid.'Bethesda maakte een onwelvoeglijk geluid met haar lippen.'Je klinkt als die redenaars voor wie je vaak werkt, zoals die belachelijke Cicero; de waarheid is een leugen en een leugen is de waarheid, al naar het je schikt.'Ik klemde mijn kaken op elkaar en haalde diep adem.'Vertrouw me nu maar, Bethesda.Ik heb me tot nu toe immers altijd weten te redden?' Ik keek in haar kil glanzende ogen en meende iets warms te zien opgloeien.Ze haalde haar schouders op en wendde zich af.Zo gaat het altijd.Ik liep naar haar toe en liet mijn handen over haar nek glijden, onder de massa's krullen.Ze had niet het recht me af te wijzen en trok zich niet terug, maar verstarde onder mijn aanraking en bleef trots, ook toen ik me over haar heen boog om haar oor te kussen.'Ik kom terug,' zei ik.'Over vijf dagen ben ik terug.Dat heeft hij beloofd.'Ik zag haar wangen verstrakken en haar lippen trillen.Ze knipperde snel met haar ogen en ik merkte de waaier van rimpeltjes op die mettertijd tussen haar ooghoek en haar slaap was ontstaan.Ze staarde naar de blinde muur voor haar.'Het zou verschil maken als ik wist waar de reis heen gaat.'Ik glimlachte.Bethesda heeft in haar leven maar twee steden leren kennen, Alexandrië en Rome, en afgezien van de reis naar Rome is ze nooit meer verder dan een mijl buiten de stad geweest.Wat maakte het voor haar dan uit of ik naar Cumae of Carthago ging?'Tja,' zei ik met een zucht, 'als het je troost, kan ik wel zeggen dat ik vermoed dat Eco en ik de eerstvolgende dagen in de omgeving van Baiae zullen doorbrengen.Daar heb je toch wel van gehoord?'Ze knikte.'Het is een prachtige streek in het zuiden, aan de kust,' zei ik, 'op Kaap Misenum, aan de baai die door de plaatselijke bevolking de Beker wordt genoemd.Puteoli en Pompeii liggen aan de overkant van het water.Ze zeggen dat je er een prachtig uitzicht hebt op Capri en de Vesuvius.De rijksten van de rijken hebben er aan de kust huizen laten bouwen en nemen baden in de warme modder.''Maar hoe weet je dat je daarheen gaat als die man het niet wil zeggen?''Het is maar een veronderstelling.'Bethesda ontspande zich onder mijn liefkozing.Ze zuchtte en ik wist dat ze zich had verzoend met mijn vertrek en het vooruitzicht een paar dagen het bevel over de slaven te voeren.Uit ervaring wist ik dat ze een meedogenloze tiran was.Ik hoopte maar dat Belbo tegen haar strenge bewind opgewassen zou zijn.Ik glimlachte bij de gedachte.Ik draaide me om en zag dat Eco in de deur stond te wachten, met een gefascineerde uitdrukking op zijn gezicht.Meteen sloeg hij de armen over elkaar en rolde met zijn ogen, als om elke belangstelling, elk meegevoel te ontkennen voor de intimiteit die hij had onderbroken.Marcus Mummius liep vermoeid en ongeduldig heen en weer in de hal.Hij hief de handen ten hemel toen ik verscheen, haastte zich naar buiten zonder op me te wachten en wierp me een blik toe over zijn schouder, waaruit bleek hoe hij dacht over het verdoen van zoveel tijd aan het afscheid van een vrouw, en dan nog wel een slavin [ Pobierz całość w formacie PDF ]